Kameya (かめや 新宿店)

Soba Restaurant

Hoteles boutique cerca de Kameya (かめや 新宿店)